สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามตามลิงค์ด้านล่าง

 ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย

==>shorturl.asia/FfjQ7

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ==>shorturl.asia/LIMTN

 ลงทะเบียนรายชื่อโครงการ ==>https://forms.gle/DGhGiZbAfSBLvNN4A

         โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกข้อ พร้อมสำเนาแบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 7 ชุด

         ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 16.00 น.

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมาลัย สุวรรณผา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5145