สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง #การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3o5bGAU

>>>ลงทะเบียนเพื่อส่งโครงการ https://bit.ly/3fJlVb4

#ปิดรับข้อเสนอวันที่21ธันวาคม2564

สอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5145